От предприемачи за предприемачи

Инвестиции

Екипът

Критерии за инвестиране

Целевата група от предприятия, в които Empower Capital има интерес да инвестира, включва бързо развиващи се български компании с потенциал за завоюване на водеща пазарна позиция.

Смятаме за особено привлекателно, ако компанията се управлява от опитен екип, предoставя възможности за вертикална и/или хоризонтална интеграция и регионално разширяване, както и ако генерира годишен оборот в диапазона от 3 до 25 млн. eвро.

Блог

“Инвестирайте в България” е приложение в специалния доклад на Financial Times от края на 2016 година.

29.11.2016

В него е поместено интервю с Елвин Гури, Изпълнителен директор на Empower Capital, който казва, че “Пазарът в България е по-професионално компетентен, отколкото неговия малък размер предполага”.