От предприемачи за предприемачи

Инвестиции

Екипът

Критерии за инвестиране

Целевата група от предприятия, в които Empower Capital има интерес да инвестира, включва бързо развиващи се български компании с потенциал за завоюване на водеща пазарна позиция.

Смятаме за особено привлекателно, ако компанията се управлява от опитен екип, предoставя възможности за вертикална и/или хоризонтална интеграция и регионално разширяване, както и ако генерира годишен оборот в диапазона от 3 до 25 млн. eвро.

Блог

Асоциирани партньори

This publication has been produced with the assistance of Operational Programme „Development of the competitiveness of the Bulgarian economy” 2007-2013, co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund. The contents of this publication are the sole responsibility of EMPOWER Capital Fund Coöperatief U.A. and can in no way be taken to reflect the position of the European Union