За нас

Основан от предприемачи за предприемачи, Empower Capital е фонд, който оперира с 21 милиона евро, предоставени от Европейския инвестиционен фонд по инициативата JEREMIE, с мандат да осигурява достъп до дялово финансиране на български компании в етап на растеж.

Екипът обединява експерти със значителен професионален опит, придобит в страната и в чужбина, дълбока индустриална експертиза и детайлно познаниe в областта на стратегическото управление и финансите на малки и средни предприятия.

Този опит включва, както доказани резултати от инвестирането в и управлението на компании в България така и успешно набиране на инвестиционен капитал от различен тип инвеститори (частни лица, банки, фондове). В допълнение, екипът на Empower Capital има вече успешно реализирани сделки чрез продажба на дялове към стратегически международни инвеститори.

Фондът има ключова роля в насърчаването и подпомагането на компании със силни управленски екипи, които искат да реализират пълния си потенциал. Нашата добавена стойност е в това да откриваме компании, чиито резултати можем да подобрим, като им предоставим достъп до капитал за развитие, стратегическо консултиране и оперативна подкрепа.