Cremio

Cremio (Кремио) е водещ производител на продукти на растителна  и млечна сметана и млечни продукти за Южна и Източна Европа с износ в над 20 държави. Компанията е безспорен лидер в производството и дистрибуцията на сметана в България, и единствен производител за страната на продукти за разбиване на растителна и млечна основа.

Инвестицията на Empower Capital в Cremio през май 2015 година подпомага експанзията на компанията на съществуващите и на нови пазари.

През декември 2017 година Empower Capital успешно реализира инвестицията с продажбата на дела си в Cremio. По време на участието на фонда в компанията като миноритарен собственик, представен в Борда на директорите, Cremio успя да увеличи продажбите си с 12% през 2016 г. и с още 25% през 2017 г. Също така, држеството разшири продуктовото си портфолио, подобри формулировките си, успешно навлезе на нови пазари, и в момента изнася различни продукти, в по-големи обеми, в над 20 държави.