Fidelis Research

Fidelis Research (Фиделис Рисърч) е компания, оперираща на този етап в България и Румъния, която предоставя услуги като доставка на тъканни проби и организация на клинични изследвания на фармацевтични и биотехнологични компании в световен мащаб. През януари 2017 г. Empower Capital, съвместно с частен ко-инвеститор, предостави средства за увеличение на капитала на дружеството, с които ще се подкрепи разширяване на дейността на компанията и навлизане на нови пазари като Румъния, Сърбия, Хърватия и Турция.