Fidelis Research

Fidelis Research (Фиделис Рисърч) е компания, оперираща на този етап в България и Румъния, която предоставя услуги като доставка на тъканни проби и организация на клинични изследвания на фармацевтични и биотехнологични компании в световен мащаб. През януари 2017 г. Empower Capital, съвместно с частен ко-инвеститор, предостави средства за увеличение на капитала на дружеството, с които ще се подкрепи разширяване на дейността на компанията и навлизане на нови пазари като Румъния, Сърбия, Хърватия и Турция.

Асоциирани партньори

This publication has been produced with the assistance of Operational Programme „Development of the competitiveness of the Bulgarian economy” 2007-2013, co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund. The contents of this publication are the sole responsibility of EMPOWER Capital Fund Coöperatief U.A. and can in no way be taken to reflect the position of the European Union