Mammoth DB

Mammoth DB (Мамут Ди Би) е обещаваща българска компания, която предлага иновативно технологично решение за анализ на големи бази данни. Компанията е носител на престижното отличие – EU Innovation Award, като през 2016 година става победител в надпреварата сред сто технологични стартъпа в Европа. Инвестицията на Empower Capital в Mammoth DB, в началото на 2015 г., има за цел да подпомага последващото технологично развитие и ръст на компанията.

През 2018 Empower Capital реализира инвестицията си в MammothDB с продажбата на дела си на MariaDB®, световен лидер в разработването на системите за анализ на данни с отворен код.