Mammoth DB

Mammoth DB (Мамут Ди Би) е обещаваща българска компания, която предлага иновативно технологично решение за анализ на големи бази данни. Компанията е носител на престижното отличие – EU Innovation Award, като през 2016 година става победител в надпреварата сред сто технологични стартъпа в Европа.

Инвестицията на Empower Capital в Mammoth DB, в началото на 2015 г., има за цел да подпомага последващото технологично развитие и ръст на компанията.

Асоциирани партньори

This publication has been produced with the assistance of Operational Programme „Development of the competitiveness of the Bulgarian economy” 2007-2013, co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund. The contents of this publication are the sole responsibility of EMPOWER Capital Fund Coöperatief U.A. and can in no way be taken to reflect the position of the European Union