Mundus Services

Инвестицията на Empower Capital през декември 2015 година в Мундус Сървисиз подпомага създаването на пазарен лидер в областта на фасилити мениджмънт услугите в България чрез сливането в една обща структура на двете водещи компании в сектора: „Bики Koмфopт 2004 и „Фacилити Oптимyм Бългapия”. Специално създаденото за целта дружество, реализира инвестицията чрез внесените в капитала средства, от страна на основните акционери – Empower Capital и КJK Fund II.