27 октомври 2017

Мундус Сървисиз внедри успешно система за управление на бизнеса

  • Share in Facebook
  • Share in LinkedIn

Мундус Сървисиз е първата фасилити мениджмънт компания в страната, която успешно  внедрява цялостно решение за управление на бизнеса (EnterpriseOne на ERP България).

Асоциирани партньори

This publication has been produced with the assistance of Operational Programme „Development of the competitiveness of the Bulgarian economy” 2007-2013, co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund. The contents of this publication are the sole responsibility of EMPOWER Capital Fund Coöperatief U.A. and can in no way be taken to reflect the position of the European Union