Диана Аладжова, CFA

Инвестиционен Мениджър

Диана Аладжова е финансов специалист с повече от 5 години опит в банковия и частния сектор.

Присъединява към екипа на Empower Capital през 2014 г., където натрупва опит по проекти в секторите на здравеопазването, хранителната промишленост, търговията на дребно и технологиите. Диана извършва оперативна проверка, корпоративен анализ и финансова оценка на редица компании, намиращи се в България и в Централна и Източна Европа.

Преди Empower Capital, през 2011 г. Диана стартира своята кариера като експерт по бизнес банкиране в отдел „Корпоративно банкиране“ в MKB Unionbank, където работи по структуриране на сделки, корпоративен анализ и управление на взаимоотношенията с потенциални нови клиенти.

Тя има магистърска степен по „Финанси и частни капитали“ от Лондонското училище по икономика и политически науки. Завършила е успешно програмата на Института CFA.

В допълнение, Диана е председател на “Обединени идеи за България”, неправителствена организация, базирана в България, фокусирана върху развитието на социалното предприемачество в страната.

Проекти и отговорности: Като инвестиционен мениджър в Empower Capital, Диана е ангажирана с комплексната проверка и анализ на инвестициите, както и изпълнението на бизнес плановете на оперативно ниво. Тя участва в следните сделки: Cremio, MammothDB и Fidelis Research.