Елена Даскалова

Сътрудник

Елена Даскалова е професионалист  с над 4-годишен опит в международни компании в сферата на рисков капитал и финанси.

Преди да се присъедини към Empower Capital през юли 2017г., Елена придобива опит като сътрудник в Норд Холдинг, немски фонд на фондовете в сферата на рисковия капитал, където работи по структуриране на фондови сделки, корпоративен и фондов анализ и управление на взаимоотношенията с инвеститори. Елена започва кариерата си като стажант в сферата на капиталовите инвестиции в Мюнхен, в Баадер Банк и БМВ Груп.

Елена притежава магистърска степен по „Финанси“ от IE Business School в Мадрид и бакалвърска степен по „Бизнес Администрация“ от Ludwig-Maximilians-University в Мюнхен. Завършила е успешно Ниво I на програмата CFA. Елена владее отлично български, английски и немски език.

Проекти и отговорности: като Сътрудник, Елена отговаря за провеждането на оперативен и финансов анализ, като същевременно активно участва в разработването и оперативното изпълнение на бизнес стратегията на инвеститорите. Участва в следните проекти: Cycle GETS.