Марина Бучова

Старши сътрудник

Марина Бучова има 9 годишен практически опит в областта на финансовите услуги, инвестиционното банкиране и частния капитал.

Марина се присъединява към Empower Capital през 2014 г., където активно участва в преговорите, структурирането и закриването на редица сделки в различни отрасли и сектори, включително здравеопазване, преработка на храни и управление на съоръженията.

Преди Empower Capital, Марина работи в River Styxx Capital Company, където придобива умения в областта на модерното финансово моделиране и анализ, оценка и финансиране, както и частния капитал. По време на следването си през 2011-2012 г. работи като анализатор на капиталови инструменти в Silkroute Financial Services (Обединеното кралство), финансова институция и инвестиционна банкова група, занимаваща се с дялов капитал, оперираща в Централна и Източна Европа и Oбщността на независимите държави. Там Марина провежда мащабни изследователски проекти, обхващащи макроикономическа среда и банковия сектор в 72 страни, включително доклади за диверсифицирания финансов сектор на Балканите.

Марина притежава магистърска степен по „Глобално банкиране и финанси“ от Regent’s University, Лондон и бакалавърска степен по бизнес мениджмънт от Университета за национално и световно стопанство в София. Освен това, Марина е преминала няколко курса по анализ на банковия кредитен риск, анализ на финансовия риск и корпоративния кредит в Moody’s Analytics London.

Проекти и отговорности: Като старши сътрудник Марина участва в различни проекти, включително инвестиционен анализ, комплексни проверки и оценка на бизнес планове и предложения за сливания и придобивания. Участвала е в следните проекти: City Clinic, Cremio и Mundus Services.