Тихомир Дянков, CFA

Инвестиционен Мениджър

Тихомир Дянков е професионалист в сферата на инвестициите с над 5-годишен опит в публичните капиталови пазари, управлението на риска и частния капитал.

Тихомир се присъединява към екипа на Empower Capital през 2015 г., работейки по проекти в секторите управление на сгради и съоръжения, търговия на дребно, технологии и минно дело и рециклиране на отпадъци. Извършва финансов и оперативен комплексен анализ, корпоративен анализ и оценка на оперативната стратегия на потенциални инвестиционни цели в България и региона на Централна и Източна Европа.

Преди Empower Capital, Тихомир стартира професионалната си кариера, управлявайки самостоятелно портфолиото на един от най-големите мениджъри на частни пенсионни фондове в България – ДСК-Родина (част от OTP Group), чиито активи възлизат на над 600 млн. евро. В ДСК-Родина Тихомир е отговарял за сделки с дяловия ценни книжа и договорни фондове, структура на портфейла, стратегии за хеджиране и прилагане на процедури за намаляване на риска. През трите години, в които е работил в ДСК, възвръщаемостта на активите на пенсионния фонд редовно надминава постиженията на конкурентите в сектора.

Тихомир притежава магистърска степен по финансова икономика от Университета в Оксфорд и бакалавърска степен с двойна диплома по приложна икономика и политически науки и международни отношения от Американския университет в България (АУБ) със специализация по математика. Той е удостоен със званието Chartered Financial Analyst® след успешното завършване на програмата на Института CFA.

В допълнение на това, Тихомир е активно ангажиран с АУБ, водейки тематични лекции на настоящи студенти, свързани с неговия професионален опит, като в същото време подпомага услугите за кариерно развитие в университета.

Проекти и отговорности: Като инвестиционен мениджър в Empower Capital, Тихомир отговаря за провеждането на оперативен и финансов анализ, като същевременно участва активно в разработването и оперативното изпълнение на бизнес стратегията на инвеститорите. Участва в следните сделки:  Mundus Services, The Bakers Company и Cycle GETS.