Критерии за инвестиране

Основни критерии за инвестиране

Целевата група от предприятия, в които Empower Capital има интерес да инвестира, включва бързо развиващи се български компании с потенциал за завоюване на водеща пазарна позиция.

Смятаме за особено привлекателно, ако компанията се управлява от опитен екип, представя възможности за вертикална и/или хоризонтална интеграция и регионално разширяване, както и ако генерира годишен оборот в диапазона от 3 до 25 млн. eвро.

Видове финансиране

Фондът предоставя финансиране под формата на инструменти за дялово или квази-дялово финансиране.

Размер на Инвестицията

  • Целевите инвестиции на Фонда са в диапазон 0.25 млн. eвро до 3 млн. eвро. Като ко-инвестиционен фонд имаме възможността, чрез партньорство с други инвеститори, да осъществяваме транзакции, изискващи капитал до 10 млн. евро, като задължително условие е прилагането на принципа на pari-passu („при равни условия“);
  • Възможности за договаряне на преки дялови участия в размер на 10-40% и дялови участия, свързани с квази-капиталови инструменти (като варанти или опции) до 25%.

Ключови индустрии/ Секторен Профил

Работим усилено, за да поддържаме високи стандарти на професионализъм в различни сектори, включително търговия на дребно, лека промишленост, транспорт и логистика, хранително-преработвателна промишленост, информационни технологии, здравеопазване и туризъм.

Фаза/ стадий на развитие

Empower Capital инвестира в бизнеси в ранен и в напреднал етап на развитие.

География

Фондът предоставя финансиране на малки и средни компании на територията на България.

Инвестиционен подход

Empower Capital работи съвместно с компаниите, в които инвестира, на оперативно и стратегическо ниво. Стремежът ни е да утвърждаваме индустриални лидери от световна класа като съдействаме за:

  • Развитие на стратегическо планиране и процеси за ефективно въвеждане на стратегическия план на оперативно ниво
  • Оптимизация на вътрешната организация, администрация и финансов контролинг
  • Подобрение на структурата на оперативните разходи
  • Периодичен анализ на рентабилността по клиенти и продукти
  • Въвеждане и поддръжка на най-високи стандарти за качество на продукция, услуга към клиенти и ефективност на производството
  • Фокус върху възвръщаемостта от капиталовите инвестиции
  • Подобрение на програмите за обучение на служители