19 февруари 2016

Empower Capital и KJK Capital инвестират в обединението на двете най-големи компании за поддръжка на сгради

  • Share in Facebook
  • Share in LinkedIn

 „Фасилити оптимум България” има ясна стратегия – национално покритие, фокус върху корпоративни клиенти, технически услуги по фасилити мениджмънт, включително и почистване.