05 юни 2017

Инвестиционният фонд Empower Capital ще инвестира 4.5 мил. евро в български малки и средни предприятия.

  • Share in Facebook
  • Share in LinkedIn