28 август 2015

Изкуството да купуваш бизнеси

  • Share in Facebook
  • Share in LinkedIn

Добра сделка е да се придобие фирма с намаляваща загуба, която скоро се очаква да излезе на положителен финансов резултат, смята предприемачът и инвеститор Елвин Гури.

Елвин Гури е изпълнителен директор на EMP Invest, която е избрана от Jeremie Holding Fund Bulgaria да управлява Empower Capital, фонд за коинвестиции в малки и средни предприятия в размер на 16 млн. евро до средата на 2016 г. Съосновател е на фирмата за потребителски кредити JetFinance International, която бе продадена на BNP Paribas Personal Finance през 2007 г.