“Инвестирайте в България” е приложение в специалния доклад на Financial Times от края на 2016 година.

В него е поместено интервю с Елвин Гури, Изпълнителен директор на Empower Capital, който казва, че “Пазарът в България е по-професионално компетентен, отколкото неговия малък размер предполага”.

Изкуството да купуваш бизнеси

Добра сделка е да се придобие фирма с намаляваща загуба, която скоро се очаква да излезе на положителен финансов резултат, смята предприемачът и инвеститор Елвин Гури. Елвин Гури е изпълнителен директор на EMP Invest, която е избрана от Jeremie Holding Fund Bulgaria да управлява Empower Capital, фонд за коинвестиции в малки и средни предприятия в […]

Европейският Инвестицонен Фонд, чрез фонда си Empower Capital, застава зад мащабната инвестиционна програма на Сити Клиник

Инвестицинният фонд Empower Capital и Александър Минов инвестират в Сити Клиник за изграждането на три нови лечебни заведения, сред които уникална по рода си онкологична болница. Инвестицонната програма на Сити Клиник надхвърля 200 млн. лева за изграждане на свръхмодерна онкологична болница в София, разширение с нова сграда на съществуващата болница в София и изграждане на […]