“Инвестирайте в България” е приложение в специалния доклад на Financial Times от края на 2016 година.

В него е поместено интервю с Елвин Гури, Изпълнителен директор на Empower Capital, който казва, че “Пазарът в България е по-професионално компетентен, отколкото неговия малък размер предполага”.